Kishugu-Airshow 2015-9383

2016 Kishugu Lowveld Air Show